Bài 3: Kỹ thuật tối ưu SEO Onpage

SEO Onpage là gì? Cách làm SEO Onpage hiệu quả cho những bạn mới làm SEO, Hãy cũng tìm hiểu qua Bài 3: Kỹ thuật tối ưu SEO Onpage

Nội dung bài học

 • SEO Onpage là gì? SEO Onpage cần làm những gì?
 • Tiêu chí và cách lựa chọn tên miền tối ưu SEO
 • Kỹ thuật viết tiêu đề (Title), mô tả (Meta Description)
 • Cách thức tối ưu hình ảnh chuẩn SEO
 • HTML và XML Sitemaps, Cách tạo Sitemap XML cho website

I. Seo Onpage là gì? SEO Onpage cần làm những gì?

Seo Onpage là quá trình tối ưu hóa website và nội dung các trang trong website nhắm giúp trang web của bạn trở nên thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm và tăng trải nghiệm người dùng.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng khi làm SEO vì cố máy tìm kiếm (SE) sẽ đánh giá cáo website của bạn, gia tăng vị trí xếp hạng nếu như bạn làm SEO Onpage tốt.

SEO Onpage cần làm gì?

 • Tối ưu thẻ tiêu đề (Title)
 • Tối ưu thẻ mô tả (Meta Description)
 • Tối ưu các thẻ Heading
 • Tối ưu URL
 • Tối ưu hình ảnh
 • Tối ưu mật độ từ khóa (keywords density)
 • Xây dựng, tối ưu Sitemap
 • Tối ưu cấu trúc, liên kết nội bộ của website
 • Tối ưu hiển thị, tốc độ tải trang

II. Tiêu chí và cách lựa chọn tên miền tối ưu SEO