Landing Page là gì?

Trong các chiến dịch Digital Marketing, thiết kế Landing Page là một trang web đơn, được thiết kế với nội dung thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể.hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể (Landing-Page giới thiệu dịch vụ/sản phẩm, Landing-Page giới thiệu khóa học,....).

Người dùng khi đến các website thường Click vào rất nhiều thông tin khác nhau mới đến được nội dung mục tiêu họ cần.

Nhưng với thiết kế Landing Page thì khác chỉ cần Click vào thì mọi nội dung nhắm đến mục đích của họ đều được hiển thị.

Image

Landing Page có 4 loại phổ biến

Thu thập Data

Thiết kế Landing Page hỗ trợ doanh nghiệp thu thập Data khách hàng tiềm năng hay còn gọi là (LEAD GENERATION PAGE). Mục tiêu thu thập những thông tin cơ bản của khách hàng tiềm năng (như họ tên, email, số điện thoại) để sử dụng cho các hoạt động marketing trong tương lai.

Bán hàng

Landing Page hỗ trợ bán hàng hay còn gọi là (SALES PAGE) Mục tiêu thuyết phục khách hàng đưa ra quyết định mua hàng ngay trên Landing Page. Hiển thị đặc điểm nổi bật, thông tin chi tiết, bảng giá, chính sách..., giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định mua hàng.

Dịch vụ

Thiết kế Landing Page dịch vụ hay còn gọi là (SERVICE PAGE)service page Nội dung về dịch vụ được xây dựng chi tiết bao gồm: lợi ích khách hàng, đặc điểm nổi bật, phản hồi khách hàng, chính sách..., Giúp khách hàng có kiến thức, hiểu biết về dịch vụ từ đó lựa chọn sửa dụng dịch vụ của bạn

Trung gian

Thiết kế Landing Page trung gian chuyển đổi hay còn gọi là (CLICK-THROUGH PAGE), có ác nút kêu gọi hành động mục đích chuyển hướng khách hàng đến trang khác, không sử dụng biểu mẫu đăng ký. Hiển thị đầu đủ thông tin về sản phẩm/dịch vụ của trang chính mà bạn muốn dắt khách hàng về.

Image

Landing Page và Website trong Digital Marketing


Trong phát triển Digital Marketing, Landing Page và Website tồn tại song song và hỗ trợ lần nhau trong các chiến dịch Marketing để có được hiệu quả tốt nhất.

Landing Page sử dụng hiệu quả nhất với các ngành nghề: Đào tạo, Spa, bất động sản, du lịch,... Hoặc với một sản phẩm cụ thể: Đồ chơi, phụ kiện, mỹ phẩm,.... Không chỉ được sử dụng với mục đích bán hàng, hay giới thiệu dịch vụ/sản phẩm, Landing Page còn được sử dụng: Trang khuyến mãi, tặng quà, ebook, phễu Marketing,..

Website sử dụng hiệu quả với mô hình kinh doanh nhiều dòng sản phẩm, nhiều mẫu hàng hóa, hay với những doanh nghiệp lớn để xây dựng thương hiệu. Website rất quan trọng trong Digital Marketing nhưng nếu bạn biết kết hợp với Landing Page một cách hợp lý thì hiệu quả chiến dịch Marketing của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.