Phần mềm

Tháng Tư 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM CLOUD MEETINGS TRÊN DI ĐỘNG

Hướng dẫn sử dụng ZOOM CLOUD MEETINGS để học trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng ZOOM CLOUD MEETINGS để học trực tuyến Phần 1. Đăng ký tài khoản Chuẩn bị 1 tài khoản Gmail Bước 1. Truy cập liên kết sau http://zoom.us Bước 2. Chọn SIGN UP, IT’S FREE Bước 3. Ngày tháng năm sinh và nhấn Continue để tiếp tục Chú ý: bạn phải đủ trên 18 tuổi mới đăng ký sử dụng được Bước 4. Ở bước này bạn nhập tài khoản Gmail như hình. Kết quả của bước này thể hiện như hình sau Bước 5. Đăng nhập [...]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM CLOUD MEETINGS TRÊN DI ĐỘNG

Hướng dẫn sử dụng ZOOM CLOUD MEETINGS trên điện thoại di động (Iphone)

Hướng dẫn sử dụng ZOOM CLOUD MEETINGS trên điện thoại di động (Iphone) Bước 1. Tải App từ App Store Gõ từ khoá Zoom meeting từ kíp up tìm kiếm Kích nút NHẬN, nhập tài khoản của Iphone để cài đặt Bước 2. Đăng ký và sử dụng Việc đăng ký làm các bước tương tự như trên máy tính. Tuy nhiên bạn không cần đăng lý vẫn có thể dùng được nhé. Nhập ID của giáo viên cung cấp và nhập tên học sinh Nhập mật khẩu Xong [...]

Trung tâm
Hỗ trợ
Youtube Chat Facebook Chát Zalo