Tác giả: Tran Sang

  • Blog
  • Tác giả: Tran Sang
3 loại đối sánh từ khóa phủ định trong google ads

3 loại đối sánh từ khóa phủ định trong google ads

3 loại đối sánh từ khóa phủ định trong google ads Khái niệm: Từ khóa phủ định là loại từ khóa hoặc cụm từ khóa ngăn việc hiển thị từ khóa đó khi người dùng tìm kiếm. Google sẽ loại bỏ sự hiển thị các từ khóa phủ định khi chiến dịch quảng cáo của

Xem chi tiết
4 loại đối sánh từ khóa quảng cáo Google ADS

4 loại đối sánh từ khóa quảng cáo Google ADS

4 loại đối sánh từ khóa quảng cáo Google ADS Giới thiệu các loại đối sánh từ khóa Trong quảng cáo google việc hiểu được các loại từ khóa đối sánh giúp nhà quảng cáo thiết lập được các chiến dịch quảng cáo được tối ưu nhấp. Ở đây tối ưu được hiểu như là: –

Xem chi tiết