Bài 2. Hướng dẫn soạn bài viết trong Zalo Official Account

Bài 2. Hướng dẫn soạn bài viết trong Zalo Official Account

Sau khi tạo Zalo OA thành công, tài màn hình như bên dưới, thực hiện tạo bài viết

Tạo bài viết

– Vào mục quản lý nội dung chọn bài viết

  • Chọn Soạn bài viết mới

  • Nhập nội dung bài viết

  • Chọn ảnh đại diện / Lưu bài viết
  • Kết quả sau khi hoàn thành bài viết

2 thoughts on “Bài 2. Hướng dẫn soạn bài viết trong Zalo Official Account

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *